ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก
นักวิจัย : ชัยพร พรหมชัยธวัช , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , Chaiyaporn Pomchaitaward , Vichien Kitpreechavanich , Wirat Vanichsriratana
คำค้น : Automatic control , Engineering and technology , Fermentation , Lactic acid , Manufacturing engineering , กรดแลกติก , การควบคุมอัตโนมัติ , การหมัก , ชุดควบคุมการหมักแบบอัตโนมัติ , ถังหมัก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรดแลกติกและอนุพันธ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทางอุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมเคมี และทางด้านเภสัชกรรม นอกจากนั้นกรดแลกติกยังใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตพอลิแลกเตท ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตกรดแลกติก และยังมีการนำเข้าจำนวนมากซึ่งชี้ให้เห็นความต้องการในประเทศ นอกจากนั้นความต้องการของกรดแลกติกเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามการเติบโตของเอส เตอร์ของกรดแลกติดและพอลิแลกติก ดังนั้นถ้าสามารถผลิตกรดแลกติกได้ภายในประเทศจากวัสดุราคาถูกด้วยกระบวนการ หมัก จะเป็นการลดการนำเข้า การผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา Rhizopus oryzae ได้รับความสนใจและมีการผลิตในเชิงการค้า เนื่องจากการหมักด้วยเชื้อราไม่ต้องการอาหารที่ซับซ้อนซึ่งทำให้กรดแลกติก ที่ได้จากเชื้อราสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ง่ายกว่า และนอกจากนั้นกรดแลกติกที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อรามีความบริสุทธิ์ในแง่ optical purity สูงกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นสารตั้งต้นเพื่อการผลิตพอลีแลกเตท ในการวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษากระบวนการผลิตกรดแอลแลกติกจากกลูโคสด้วยกระบวน การหมักในระดับห้องปฏิบัติการด้วยเชื้อรา R. oryzae KPS106 ซึ่ง ประกอบ ด้วย วิธีการตรึงเซลล์เชื้อรา และการผลิตกรดแลกติกจากกลูโคสโดยใช้เซลล์ที่ถูกตรึง การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการหมักแลกติกด้วยเซลล์เชื้อราที่ถูก ตรึง และทำการสร้างชุดควบคุมการหมักแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรูปแบบการทำงานตามโมเดลคณิตศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดแลกติกให้มากยิ่งขึ้น Lactic acid and its derivatives are quite diversely used in foods, pharmacy, and chemical industry. Lactate is also used as starting material for the production of polylactide, a biocompatible and biodegradable polymer. There is no lactic acid manufactory in Thailand, though the domestic of large quantity of lactic acid and its derivatives have been demanded. The future demand of lactic acid and its derivatives will increase depending on the growth of new users including lactic acid ester and lactic polymer. Therefore, if fermentation process for lactic acid production from cheap raw materials is able to establish in domestic, it dose reduce the import. Recently, L (+) lactic acid production by fermentation with Rhizopus oryzae has received much attention because the fungal fermentation does not require complex nutrient that makes the cost and the problems on product recovery less. In addition, L- (+) lactic acid obtained from the fungal fermentation can be used as a good starting material for polylactide because of its high optical purity. In this study is aimed to develop the bioprocess in laboratory scale for lactic acid production for the starting materials for polylactide, degradable plastics, from bagasse with the immobilized cell of a mutant strain of Rhizopus oryzae, which is a overproducing lactic acid strain under the limited air supplied. Mathematical models for lactic acid fermentation by the immobilized cells will be constructed. And the controller card to upgrade the process to be the automation will be included. The algorithm will be described via the constructed mathematical model to enhance the lactic acid production efficiency

บรรณานุกรม :
ชัยพร พรหมชัยธวัช , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , Chaiyaporn Pomchaitaward , Vichien Kitpreechavanich , Wirat Vanichsriratana . (2552). การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , Chaiyaporn Pomchaitaward , Vichien Kitpreechavanich , Wirat Vanichsriratana . 2552. "การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , Chaiyaporn Pomchaitaward , Vichien Kitpreechavanich , Wirat Vanichsriratana . "การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ชัยพร พรหมชัยธวัช , วิเชียร กิจปรีชาวนิช , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , Chaiyaporn Pomchaitaward , Vichien Kitpreechavanich , Wirat Vanichsriratana . การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.