ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้
นักวิจัย : พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี , Punnarong Junsangsree
คำค้น : Biological sciences , Food , Food science and technology , Fruit drinks , Herbal drinks , Instant cereal , MZ FD 42 003 , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องดื่มสมุนไพร , เครื่องดื่มสำเร็จรูป
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้ จะนำวัตถุดิบเริ่มต้น 3 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวกล้อง ข้าวโพด และถั่วเหลือง ไปอบภายใต้ภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ส่วนการแปรรูปขั้นต้นของข้าวเม่า คือ นำไปบดหยาบ ผลไม้ทั้ง 3 ชนิด จะนำเนื้อผลไม้ไปบดให้ละเอียดก่อนใช้งา จากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนวัตถุดิบ 158 กรัม ต่อน้ำ 205 มิลลิลิตร เมื่อผสมให้เข้ากันแล้วจึงนำไปทำให้แห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบของลูกกลิ้ง 105 รอบ/นาที และใช้ระยะห่างของลูกกลิ้ง 1.0 มิลลิเมตร โดยใช้ส่วนประกอบดังนี้ ข้าวกล้องร้อยละ 29.78 ข้าวโพดร้อยละ 11.91 ถั่วเหลืองร้อยละ 3.57 ข้าวเม่าร้อยละ 17.87 ผลไม้ร้อยละ 17.87 และแป้งข้าวโพดร้อยละ 11.91 เมื่อได้ส่วนของแผ่นธัญพืชแล้วจะนำมาผสมกับนมผงและน้ำตาลทราย โดยมีสัดส่วนของธัญพืชนมผง และน้ำตาลทราย เป็น 40:20:40 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ผู้ทดสอบชิมไม่สามารถบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 7 วัน และ 21 วันได้ แต่เมื่อใช้เครื่องวัดสีตรวจสอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้นเมื่อเก็บรักษาไว้ 21 วัน ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์จะมีความข้นหนืดมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้ทดสอบชิมไม่ต้องการ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนของเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้ทั้ง 3 ชนิด คือ กล้วย มะละกอ และมะม่วง มีต้นทุนต่อ 1 ซอง(25 กรัม) คือ 1.51,1.52 และ 1.78 บาท ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี , Punnarong Junsangsree . (2543). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี , Punnarong Junsangsree . 2543. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี , Punnarong Junsangsree . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี , Punnarong Junsangsree . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.