ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
คำค้น : ชุมชนดั้งเดิม มรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร . (2554). โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร . 2554. "โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร . "โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2554. Print.
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร . โครงการศึกษแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมการจัดทำแผนมรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2554.