ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ
นักวิจัย : ไตรรัตน์ จารุทัศน์
คำค้น : เครื่องมือ ต้นแบบที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ . (2555). โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ . 2555. "โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ . "โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ . โครงการศึกษาและพัฒนานโยบาย เครื่องมือ และต้นแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.