ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง)

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง)
นักวิจัย : เปรมจิต เสาวคนธ์
คำค้น : การพัฒนาที่อยู่อาศัย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วังกรด
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมจิต เสาวคนธ์ . (2555). โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง).
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
เปรมจิต เสาวคนธ์ . 2555. "โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง)".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
เปรมจิต เสาวคนธ์ . "โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง)."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
เปรมจิต เสาวคนธ์ . โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านชุมชนพาณิชยกรรมวังกรด จ.พิจิตร (โครงการต่อเนื่อง). กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.