ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
คำค้น : การจัดการความรู้ ที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี . (2555). โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี . 2555. "โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี . "โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี . โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการการอยู่อาศัย:กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.