ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นักวิจัย : ธนภณ พันธเสน
คำค้น : รถไฟชานเมือง ศูนย์รังสิต
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนภณ พันธเสน . (2554). โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ธนภณ พันธเสน . 2554. "โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ธนภณ พันธเสน . "โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2554. Print.
ธนภณ พันธเสน . โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2554.