ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ศมณพร สุทธิบาก
คำค้น : ปัญหาสิ่งแวดล้อม หนองหารหลวง
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศมณพร สุทธิบาก . (2555). โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ศมณพร สุทธิบาก . 2555. "โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
ศมณพร สุทธิบาก . "โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Print.
ศมณพร สุทธิบาก . โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2555.