ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : นพนันท์ ตาปนานนท์
คำค้น : เครื่องมือทางกฎหมาย ฟื้นฟูเมือง
หน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://housingresearch.nha.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพนันท์ ตาปนานนท์ . (2554). โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
นพนันท์ ตาปนานนท์ . 2554. "โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ.
นพนันท์ ตาปนานนท์ . "โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ, 2554. Print.
นพนันท์ ตาปนานนท์ . โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : การเคหะแห่งชาติ; 2554.