ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง)
นักวิจัย : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
คำค้น : DSS , EWC , ครส. , ชุมชน , ฐานข้อมูลทรัพยากร , ทรัพยากร , พื้นที่ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , ระบบเศรษฐกิจชายแดน , ระเบียงตะวันออก - ตะวันตก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48O0003 , http://research.trf.or.th/node/3077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตการ จัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก:การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากรเชิงพื้นที่ ของชุมชน (ระบบกลาง)นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ชื่อ “ระเบียงเศรษฐกิจ” สำหรับใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการบริหาร และวางแผนในพื้นที่ 12 จังหวัดที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตก อันได้แก่ จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ และมุกดาหาร การดำเนินงานส่วนใหญ่ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ทางด้านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านซอฟท์แวร์หลัก ๆ คือ ArcGIS, MapObjecs, Visual Basic, และ MS4W ในการ ดำเนินการข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชื่อ “ระเบียง เศรษฐกิจ” ผลการดำเนินงานวิจัยได้งานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ (1) การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งในรูปแบบเวกเตอร์และราสเตอร์ (2) การวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ให้ได้ฐานความรู้ด้านสมดุลน้ำ ความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และการจัด กลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน (3) การพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ “ระเบียงเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลและระบบ xlv ฐานความรู้ที่มีอยู่ในระบบโปรแกรม “ระเบียงเศรษฐกิจ” นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับ ผู้วางนโยบาย ผู้บริหารท้องถิ่น และระดับอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแผนและนโยบายของท้องถิ่น หรือ การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น ซึ่งต่างมีเป้าหมายคือการพัฒนาชนบท ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม “ระเบียงเศรษฐกิจ” เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือจำลองสถานการณ์ของการใช้ ทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชนบท โปรแกรม “ระเบียงเศรษฐกิจ” ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแสดงสารสนเทศทั้งในรูปแผนที่และข้อมูลอรรถธิบายแผนที่ โดยระดับสารสนเทศที่สามารถแสดงได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านหรือตำบล โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ โปรแกรม “ระเบียงเศรษฐกิจ” ในการค้นหาพื้นที่หรือทางเลือกที่เหมาะสมกับเป้าหมายหรือเกณฑ์การตัดสินใจที่ กำหนดไว้ The purpose of this project was to develop spatial database system and the computer software, called “Rabeang Settakit”, which can be used as a spatial decision support system for planning and administration in 12 provinces of the East-West economic corridor. The 12 provinces comprise of Tak, Kampheangphet, Sukothai, Uttaradit, Phitsanulok, Pichit, Phechaboon, Chaiyaphoom, Khonkhen, Mahasarakam, Karasin, and Mookdahan. Many GIS techniques using 4 softwares; ArcGIS, MapObjecs, Visual Basic, and MS4W; were used for spatial data manipulation, spatial data analysis, and software development. The 3 main works, accomplished in this project used to generate database, knowledge base, and computer-based interface of the targeted area, comprise of (1) digital database development in both spatial vector and raster formats, (2) knowledge-based database generation gained from spatial analysis of water balance, land use suitability, natural disaster risk, and village socio-economic cluster, and (3) development of the “Rabeang Settakit”, a graphic user interface software. As a spatial-based dialogue tool, the “Rabeang Settakit”, is useful for policy planners, local administrators, and those who involve in local policy and plan analysis or local resource management aimed at rural economic development. This software enables users to generate scenarios of resource utilization, disaster risk management and rural socio-economic development. It can display output information in both graphical map and attribute forms at village level or Tambon administrative boundary. By using “Rabeang Settakit”, users can explore areas or alternatives which fit with defined goal or decision criteria of a specified area.

บรรณานุกรม :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . (2552). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . 2552. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.