ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย
นักวิจัย : ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
คำค้น : antennal structure and immunolocalization , Apis , comparative , pheromone binding protein , ตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein , ผึ้ง , หนวด , เปรียบเทียบ , โครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680135 , http://research.trf.or.th/node/2715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบการรับกลิ่นในแมลงมีประสิทธิภาพและความไวอย่างยิ่ง โมเลกุลของกลิ่นเพียงหนึ่งโมเลกุลสามารถทำให้พฤติกรรมของแมลงเปลี่ยนแปลงได้ อวัยวะสำคัญที่ใช้ในการดมกลิ่นคือ หนวด ในการวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและรูปร่างของหนวดผึ้ง ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบชนิด จำนวนและรูปร่างโครงสร้างเล็กๆที่อยู่บนหนวดผึ้งที่เรียกว่า sensillum ของผึ้ง 5 ชนิด ที่พบในประเทศไทยได้แก่ Apis dorsata, Apis mellifera, Apis cerana, Apis florae, Apis andreniformis พบ sensillum ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ s. placodeum, s. trichodeum, s. ampulacea, s. coeloconica, s. basiconica และ s. campaniform จำนวนของ sensillum ขึ้นอยู่กับขนาดของหนวดผึ้ง ในแมลงที่เป็นสัตว์สังคม เช่นผึ้ง การสื่อสารโดยฟีโรโมนถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการทำงานและการอยู่รอดของโคโลนีของผึ้ง OBP (odorant binding protein) ถือว่าเป็นโมเลกุลแรกในขบวนการชีวเคมีในการรับรู้กลิ่น เช่นฟีโรโมน เป็นที่เชื่อกันว่า OBP ทำหน้าที่จับกับโมเลกุลกลิ่นช่วยในการขนส่งโมเลกุลกลิ่นที่มีลักษณะชอบไขมัน (lipophillic) ในการเคลื่อนที่ผ่านน้ำเลี้ยงใน sensillum ที่มีลักษณะชอบน้ำ (hydrophilic) เพื่อจับกับตัวรับบนเส้นประสาทรับกลิ่น แอนติบอดี้ต่อ PBP ของผึ้งพันธุ์สามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนใน sensilla ทั้งของผึ้งงานและผึ้งผู้ sensilla ที่พบ PBP ได้แก่ s. placodea ทั้งหมด และบางส่วนของ s. trichodea แสดงถึงความสำคัญของ PBPในการรับกลิ่น เนื่องจาก sensilla ชนิดอื่นคือ s. coeloconica s. ampulacea และบางส่วนของ s. trichodea ไม่พบว่ามี PBP การติดฉลากโดยใช้ทอง เป็นการยืนยันว่า PBP อยู่ในน้ำเลี้ยง และในเซลล์พี่เลี้ยงที่อยู่ด้านใต้ของ sensilla การที่พบว่ามี PBP ทั้งในผึ้งผู้และผึ้งงานแสดงถึงความสำคัญของฟีโรโมนเพศไม่เฉพาะการผสมพันธุ์แต่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของโคโลนีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แอนติบอดีต่อ PBP ของผึ้งพันธุ์สามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่สกัดจากหนวดผึ้งในสายพันธุ์อื่นได้แก่ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้งมิ้มดำ แสดงว่าผึ้งพื้นเมืองของไทยก็ใช้บายดิ้งโปรตีนที่มีโครงสร้างคล้ายกันในการรับกลิ่น Olfaction in insects is remarkably sensitive. Single molecule of odor can trigger the behavior response in insect. Antenna is the organ which insect use to perceive odor. Thus, in this study, structure and morphology of honeybee antenna were identified. I have compared numbers and morphology of sensilla in 5 species of honeybees in Thailand : i.e. Apis dorsata, Apis mellifera, Apis cerana, Apis florae, Apis andreniformis. There are six types of sensilla (s.) i.e. s. placodeum, s. trichodeum, s. ampulacea, s. coeloconica, s. basiconica and s. campaniform. The number of sensilla depending on the size of the antenna. In social insects, like the honeybee, pheromonal communication is the key to controlling colony integration and survival. OBPs (odorant binding proteins) are believed to be the first biochemical step in the recognition of odorants such as pheromones. They are proposed to facilitate transportation of lipophilic odorant molecules through the hydrophilic sensillar lymph to membrane bound receptors on the olfactory neurons. The antibody against AmelPBP (Apis mellifera Pheromone binding protein) was reacted with the protein in the sensilla of drone and worker antenna. Localization of AmelPBP to both s. placodea and some fractions of s. trichodea indicated the function of AmelPBP in olfaction since other types of sensilla i.e. s. coeloconica, s. ampulacea and some fractions of s. trichodea have no labeling. Immunogold-labeling emphasized the presence of PBP in the sensillar lymph and auxiliary cells beneath the sensilla. The expression of AmelPBP both in drones and worker bees suggested the important role of sex pheromone to control not only on mating behavior but also on colony integration. The AmelPBP antibody also showed the reactivity to the immunoblot of antennal proteins from A. dorsata, A. cerana, A. florea and A. andreniformis. This indicated that the native bees in Thailand also used a similar protein to perceive the pheromone.

บรรณานุกรม :
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . (2554). การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . 2554. "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนของหนวด และตำแหน่งที่มี Pheromone binding protein ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.