ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : หินแกรนิต , วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง , เหมืองหิน -- ไทย , แหล่งแร่ -- การสำรวจ , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8205
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย -- วัสดุหินมวลรวม (Rock Aggregate Materials) -- แหล่งหินในประเทศ -- แหล่งหินแกรนิตในที่ดินกรรมสิทธิ์ -- แหล่งหินแกรนิตที่ใช้ทำเป็นหินประดับ -- แหล่งหินแกรนิตประเภทอื่น -- การตรวจสอบภาคสนามแหล่งหินแกรนิต -- แหล่งหินแกรนิตภาคเหนือ ; ภาคตะวันออก ; ภาคอื่น -- การทดสอบหินตัวอย่างและการวิเคราะห์ผล -- การวิเคราะห์คุณสมบัติของหินแกรนิตสำหรับการใช้งาน -- การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างหินแกรนิตกับหินปูน

โครงการวิจัยเลขที่ 64G-MN-2547

วิธีการวิจัยมีการตรวจสอบแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ทั้งในส่วนที่เป็นแหล่งหินแกรนิตกับแหล่งชนิดอื่นแนวโน้มของการแผ่กระจายหินแกรนิตแยกออกเป็น 3 แนว ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านขอบของตะวันตกของประเทศ และมีการวางตัวแนวเหนือ-ใต้ สำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้หินปริมาณมาก แหล่งหินแกรนิตเหล่านี้ในหลายบริเวณเป็นแหล่งขนาดเล็กปริมาณสำรองมีไม่มากนัก แต่สามารถใช้หินแกรนิตเป็นหินสำรองทดแทนหินปูนได้ในหลายพื้นที่ ผลของการตรวจสอบคุณสมบัติหินแกรนิต ทั้งในคุณสมบัติเชิงกายภาพ คุณสมบัติเชิงเคมี คุณสมบัติเชิงกล ปรากฏว่าหินแกรนิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนหินปูนได้ดี ถ้าหากนำหินแกรนิตเป็นหินมวลรวมในการก่อสร้างถนนหรืออาคารคอนกรีต ผลการตรวจสอบตัวอย่างหินเชิงวิทยาแร่ในหลายตัวอย่าง ยังไม่พบว่ามีปริมาณของสารมนทินหรือแร่ที่อาจเป็นอันตรายมากพอเมื่อนำไปใช้งาน ผลสรุปของงานวิจัยโครงการนนี้ มีความเป็นไปได้ว่า ควรมีการพัฒนานำหินแกรนิตมาใช้มดแมนหินปูน เพราะในบางแหล่งการนำหินแกรนิตมาใช้มีความคุ้มทุนมากกว่า และในงานก่อสร้างที่ต้องการใช้หินที่มีความทนทานต่อการขัดสีกับการรับน้ำหนักสูง หินแกรนิตจะมีความเหมาะสมมากกว่าหินชนิดอื่น สาเหตุจากการกำเนิดตกผลึกอย่างช้าๆ แร่ประกอบหินมีความแข็งและมีการยึดเกาะระหว่างผลึกแร่สูง และเนื้อหินมีความพรุนต่ำ ในกรณีที่หินแกรนิตบางแหล่งมีลวดลายสวยงาม สามารถใช้ทดแทนหินอ่อนได้ดีกับมีความทนทานต่อการใช้งานเป็นหินประดับสูงกว่า

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2548). การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2548. "การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สง่า ตั้งชวาล . การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.