ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : พงโสภี อัตศาสตร์
คำค้น : double-stranded RNA , Hepatopancreatic parvovirus , Penaeus monodon densovirus , RNAi , Shrimp
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980036 , http://research.trf.or.th/node/2186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยระบบการจัดการในฟาร์มเลิ้ยงกุ้งที่ไม่เหมาะสมมีผลส่งให้เกิดปัญหาสำคัญต่างๆตามมาเช่น การเกิดโรคระบาดจากไวรัส ซึ่งไวรัส HPV เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้กุ้งมีลักษณะแคระแกรน มีราคาขายที่ต่ำกว่ากุ้งปกติอย่างมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้นำเอาเทคนิค RNAi ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มาใช้ในการยับยั้งไวรัสชนิดนี้ โดยสร้างอาร์เอ็นเอสายคู่ 3 ชนิดที่มีความจำเพาะกับยีนที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบโครงสร้างไวรัส (ns1 และ ns2) และยีนที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของไวรัสเช่น vp แล้วจึงทำการฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่ดังกล่าวเข้าสู่กุ้งก่อนทำให้กุ้งติดไวรัส ในการศึกษานี้ยังได้แสดงเป็นครั้งแรกที่สามารถทำให้กุ้งในระยะ juvenile ติดไวรัส HPV โดยการกินได้สำเร็จ หลังจากทำให้กุ้งติดไวรัสแล้วเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ผลการยับยั้งไวรัสจากการฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่จะถูกแสดงโดยวิธี semi-quantitative PCR พบว่ามีการลดลงของไวรัสในกุ้งที่ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่ ในขณะที่กลุ่มกุ้งควบคุมที่ไม่ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่สามารถตรวจสอบไวรัสได้ปริมาณมาก นอกจากนี้ยังเห็นผลยับยั้งบ้างในกุ้งที่ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะกับ gfp จากผลการทดลองด้วยปริมาณกุ้งที่มีจำกัดทำให้สามารถสรุปได้ว่าอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะกับไวรัสสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส HPV ได้ โดยอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะกับยีน ns1 ให้ผลยับยั้งสูงกว่ายีน vp ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ทดสอบประสิทธิภาพของอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จำเพาะกับยีน ns1 ในการกำจัดไวรัสในกุ้งที่ติดไวรัสมาแล้วจากธรรมชาติ ซึ่งหลังจากทำการฉีดอาร์เอ็นเอสายคู่ต่อ ns1 เข้าสู่กุ้งเป็นจำนวนหลายครั้งพบว่าสามารถกำจัดไวรัสออกจากกุ้งได้อย่างชัดเจน ในขณะที่กุ้งในกลุ่มที่ไม่ได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่และได้รับอาร์เอ็นเอสายคู่ต่อ gfp มีปริมาณไวรัสอยู่จำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าอาร์เอ็นเอสายคู่ต่อ ns1 สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและรักษากุ้งจากการติดไวรัส HPV ได้ ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงในเรื่องการนำอาร์เอ็นเอสายคู่เข้าสู่กุ้งโดยการกินต่อไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งในอนาคต Shrimps with improper farm management leads to many serious problems such as pandemic diseases particularly from virus infection. Hepatopancreatic parvovirus (HPV) causing stunted shrimps is one of such pathogens. Even though the HPV infected P. monodon has survived, the price is much lower than that of the normal one. Therefore, the most promising strategy so far, RNA interference (RNAi), was applied to combat with this virus in this study. Three dsRNAs corresponding to the non-structural protein (ns1 and ns2) and the structural protein (vp) genes of HPV were synthesized and introduced into shrimp haemolymph prior to viral challenge. Successful experimental infection of HPV via the oral route in juvenile shrimp was first demonstrated. After allowing viral replication for two weeks, the suppression effect by each dsRNA was evaluated by semi-quantitative PCR and compared with the control (NaCl or non-related dsRNA-gfp). A reduction of HPV in shrimp treated with each dsRNA was observed. In contrast, a high level of viral infection was detected in the control group (NaCl). Moreover, partial viral inhibition was detected while using the dsRNA-gfp. Based on a limited sample number, we reached the tentative conclusion that virus-specific dsRNA can inhibit HPV replication in which the dsRNA-ns1was more effective than the dsRNA-vp. Moreover, the curative effect of dsRNA-ns1 in the natural HPV infected-shrimps was investigated. After multiple injection of dsRNA-ns1, the clearance of HPV was observed whereas the strong viral infection was detected in the control group (NaCl and non-specific dsRNA-gfp). It demonstrates that dsRNA-ns1 gives both protection and therapeutic effects on HPV infection in shrimp. The delivery approach by oral feeding will be further established before the benefits to shrimp farming.

บรรณานุกรม :
พงโสภี อัตศาสตร์ . (2553). การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงโสภี อัตศาสตร์ . 2553. "การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงโสภี อัตศาสตร์ . "การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พงโสภี อัตศาสตร์ . การใช้เทคนิค RNAi ในการยับยั้งการติดเชื้อ HPV ในกุ้งกุลาดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.