ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546
นักวิจัย : ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์
คำค้น : ซีเกมส์ (ครั้งที่ 22 : 2546 : เวียดนาม) , ข่าวกีฬา , สื่อมวลชนกับกีฬา , นักข่าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745326356 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาถึงการติดตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอย่างสมบูรณ์รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ช่างภาพของสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์จำนวน 21 คน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในการรายงานข่าวกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวกีฬา โดยการศึกษานี้ต้องการทราบถึงวิธีการติดตามรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ของสื่อมวลชนแขนงโทรทัศน์จำนวน 6 สถานี สื่อวิทยุจำนวน 1 สถานี และสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 10 ฉบับ ในการติดตามการแข่งขันกีฬาจำนวน 10 ประเภทกีฬาซึ่งแข่งขันที่เมืองโฮจิมินห์ ซีตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 3-13 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 ผลการวิจัยพบว่าวิธีการติดตามแข่งขันกีฬา 10 ประเภท ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้สาธารณรัฐสังคมนิยม ระหว่างวันที่ 3-13 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 มีวิธีการติดตามรายงานข่าว ตามลักษณะกรอบการรายงานข่าวอย่างที่เคยนำเสนอมาในการแข้งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งก่อนๆ กล่าวคือ สื่อทั้ง 3 แขนงจะประเมินกีฬาที่มีความโดดเด่นในด้านเหรียญทองและความนิยมของกีฬา เป็นปัจจัยในการเลือกวิธีการติดตามรายงานข่าว โดยกีฬามวยสากลสมัครเล่น เทนนิส และสนุกเกอร์ เป็นกีฬาที่สื่อมวลชนทั้ง 3 แขนงเน้นให้ความสำคัญในการติดตาม และเพื่อให้สามารถรายงานข่าวกีฬาได้ครบทั้ง 10 ประเภท สื่อทั้ง 3 แขนงเน้นไปที่การรายงานผลการแข่งขันเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามบรรณาธิการข่าวกีฬาต่างพอใจกับผลการทำงานที่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ . (2548). การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ . 2548. "การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ . "การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ . การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.