ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า
นักวิจัย : นางสาวสมบุญ ยมนา -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวสมบุญ ยมนา - . (2551). ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
นางสาวสมบุญ ยมนา - . 2551. "ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
นางสาวสมบุญ ยมนา - . "ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2551. Print.
นางสาวสมบุญ ยมนา - . ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2551.