ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์
นักวิจัย : พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : cccDNA , genotype , mutation , occult infection , Viral hepatitis B
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5080025 , http://research.trf.or.th/node/1955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไวรัสตับอักเสบบีเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญของเกิดโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรัง ซึ่งอาจมีการดำเนินของโรคต่อไปเป็นตับแข็งและมะเร็งตับ ปัจจุบันเชื่อว่าปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเช่นความแตกต่างของสายพันธุ์ การเกิดสายพันธุ์ผสม การกลายพันธุ์ของยีนในบางตำแหน่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระดับของซีซีซีดีเอนเอในตับ มีความสำคัญต่อการดำเนินโรคที่แตกต่างกัน จุดมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อศึกษาความชุกและความสำคัญทางคลินิกของปัจจัยต่างๆดังกล่าวในกลุ่มประชากรที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง ผลการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ซี (genotype/subtype C/adr) เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง ‘a’ determinant พบได้ค่อนข้างบ่อยในกลุ่มประชากรของประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรไทย ซึ่งการกลายพันธุ์นี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี นอกจากนี้ยังพบว่าการกลายพันธุ์บริเวณ pre-Sโดยเฉพาะ pre-S2 deletions และ pre-S2 start codon mutation พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาแบบ case-control พบว่าการกลายพันธุ์แบบ A1762T/G1764A และG1899A ในกลุ่มประชากรที่เป็นตับอักเสบแบบเรื้อรังมีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ นอกจากนี้พบว่าในผู้ป่วยตับอักเสบแบบเรื้อรังที่มีการกลายพันธุ์แบบ A1762T/G1764Aและบริเวณ pre-S มีการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาด้วยยาฉีดต้านไวรัสชนิดเพคอินเตอร์เฟอรอนการวัดระดับของ HBsAg และ HBeAg ในเลือดมีความสัมพันธ์กับระดับของซีซีซีดีเอนเอในตับ ซึ่ง สามารถทำนายผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเพคอินเตอร์เฟอรอนได้เป็นอย่างดี ผลวิจัยจากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทางระบาดวิทยาและช่วยอธิบายกลไกการดำเนินของโรค ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยตับอักเสบแบบเรื้อรังจาu3585 .เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี ส่วนการศึกษาทางอณูไวรัสวิทยาและทางคลินิกของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสเอชไอวีของโครงการนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ Hepatitis B virus (HBV) infection is a major public health problem in Thailand and worldwide. Chronic HBV infection is associated with a high lifetime risk of developing cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC). Several molecular virological factors appear to strongly influence outcome in chronic infection including HBV genotypes, intergenotype recombinations, specific viral mutations and intrahepatic covalently closed circular DNA (cccDNA) levels over time. This project was aimed at studying the prevalence and clinical significance of these viral factors in diverse groups of HBV-infected individuals. In epidemiological studies, our data showed that genotype/subtype C/adr was the predominant strain circulating in Thai populations and migrant workers originated from neighboring countries. We also showed that ‘a’ determinant variants were more common in migrant workers than in Thai HBV carriers, and might not be attributed to vaccine-induced mutation. In addition, natural occurring pre-S mutations, especially pre-S2 deletions and pre-S2 start codon mutations were rather common in Thai and neighboring populations. In a case-control study, our data showed that A1762T/G1764A and G1899A mutations were independent viral factors associated with the risk of developing HCC in Thai patients. Regarding antiviral therapy, our data suggested that A1762T/G1764A mutations and pre-S mutations were associated with a high rate of response to PEG-IFN treatment. In addition, quantitative HBsAg and HBeAg determination, which reflected cccDNA levels in the liver, were valuable viral markers for predicting and monitoring the response to PEG-IFN therapy. These data provide useful information regarding the epidemiology and clinical importance of HBV genetic variability in patients chronically infected with the virus. The molecular virological and clinical aspects of HBV in occult and co-infections with HIV are under active investigation.

บรรณานุกรม :
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ . (2553). อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ . 2553. "อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ . "อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ . อณูไวรัสและความสำคัญทางคลินิคของการติดเชื้อแบบแฝงและการติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นของไวรัสตับอักเสบบี : บทบาทของซีซีซีดีเอนเอ สายพันธุ์การกลายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.