ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว
นักวิจัย : รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 9-11 พ.ค.55
อ้างอิง : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม - . (). คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม - . . "คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม - . "คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, . Print.
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม - . คุณสมบัติของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการประเมินความรุนแรงจากแผ่นดินไหว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; .