ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555)
นักวิจัย : อรรัมภา โตเร็ว , กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ , สุทธิศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง
คำค้น : อุตสาหกรรมพลังงานลม -- ไทย , การวางแผนธุรกิจ -- ไทย , กังหันลม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรรัมภา โตเร็ว , กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ , สุทธิศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง . (2555). แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อรรัมภา โตเร็ว , กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ , สุทธิศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง . 2555. "แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อรรัมภา โตเร็ว , กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ , สุทธิศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง . "แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555. Print.
อรรัมภา โตเร็ว , กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ , สุทธิศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง . แผนธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า VSPP (HD9502.5.พ433ท9 อ446 2555). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2555.