ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง
นักวิจัย : พินิจ ศรีธร
คำค้น : ฉนวนไฟฟ้า , น้ำมันหม้อแปลง , เบรกดาวน์ , ไดอิเล็กตริก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303084 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5414
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

รายงานถึงการออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริก กระแสสลับของน้ำมันหม้อแปลง ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของแรงดัน ขณะทดสอบคุณสมบัติความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลงและบันทึกค่าแรงดันเบรกดาวน์ที่เกิดขึ้น การควบคุมดังกล่าวเป็นไปอย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่องทางสื่อสารอนุกรมเพื่อการควบคุม แสดงผลแบบกราฟฟิก การพิมพ์และบันทึกผลเป็นไฟล์ข้อมูล การทดสอบระบบที่ออกแบบสร้างมานี้ กับน้ำมันหม้อแปลงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
พินิจ ศรีธร . (2543). การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ศรีธร . 2543. "การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ศรีธร . "การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
พินิจ ศรีธร . การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.