ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด.
นักวิจัย : พจน์ พินิจ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจน์ พินิจ - . (2522). การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด..
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พจน์ พินิจ - . 2522. "การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด.".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พจน์ พินิจ - . "การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด.."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2522. Print.
พจน์ พินิจ - . การบริหารงานขององค์การเชื้อเพลิง ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการจำหน่ายน้ำมัน ให้บริษัทการบินไทยจำกัด.. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2522.