ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554)
นักวิจัย : สุชาติ เอกไพฑูรย์
คำค้น : ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี , มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/5918
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ เอกไพฑูรย์ . (2554). แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุชาติ เอกไพฑูรย์ . 2554. "แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุชาติ เอกไพฑูรย์ . "แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
สุชาติ เอกไพฑูรย์ . แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทย : กรณีศึกษา : "ธนาคารปู" ของกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ชุมชนเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (วพ HD60.5.ท9 ส726 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.