ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา
นักวิจัย : ธิบดี บัวคำศรี, 2516-
คำค้น : ประวัติศาสตร์นิพนธ์ -- กัมพูชา , ชาตินิยม -- กัมพูชา , กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฉลอง สุนทราวาณิชย์ , ใกล้รุ่ง อามระดิษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741767544 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ชาตินิยมของกัมพูชาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของการเขียนประวัติศาสตร์มี 2 แบบ คือ "ชาตินิยมผู้ใหญ่" และ "ชาตินิยมผู้น้อย" โดยทั่วไปแล้ว "ชาตินิยมผู้ใหญ่" จะมีอำนาจเหนือ "ชาตินิยมผู้น้อย" งานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชาซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างชาติจึงมักเสนอภาพแต่ของผู้ใหญ่ และกีดกันประชาชนซึ่งเป็นผู้น้อยออกจากการมีส่วนร่วมในชาติที่ถูกสร้างขึ้นนั้น เอกสารมหาบุรุษเขมรซึ่งเรียบเรียงชำระ โดย เอง สต และพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1969 เป็นงานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกชาตินิยมทั้ง 2 แบบ เอกสารมหาบุรุษเขมรเล่าทั้งเรื่องของผู้ใหญ่และเรื่องของผู้น้อย และในบางตอนผู้น้อยมีบทบาทเด่นเสียยิ่งกว่า เอกสารมหาบุรุษเขมรจึงมีส่วนอย่างสำคัญในการรวบรวมผู้น้อยให้เข้ามาอยู่ร่วมกันกับผู้ใหญ่ในชาติเดียวกัน สอดรับกับอุดมการณ์แบบพุทธิกสังคมนิยมที่ดำรงอยู่ในสมัยสังคมราษฎร์นิยมอันเป็นช่วงเวลาที่มีการเรียบเรียงชำระเอกสารมหาบุรุษเขมร

บรรณานุกรม :
ธิบดี บัวคำศรี, 2516- . (2547). เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิบดี บัวคำศรี, 2516- . 2547. "เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิบดี บัวคำศรี, 2516- . "เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธิบดี บัวคำศรี, 2516- . เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.