ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน , Emergency Medical Service (EMS)
นักวิจัย : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย
คำค้น : การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 5,1 (ก.ย.-ธ.ค. 2547) 65-70 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย . (2547). การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย . 2547. "การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย . "การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547. Print.
วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย . การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2547.