ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : วรา พานิชเกรียงไกร , อรวรรณ จำรัสฉาย
คำค้น : อะฟลาท็อกซิน , ตับ , สารพิษตกค้างในอาหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฤทธิ์ของสารพิษจากเชื้อราต่อสัตว์ -- การเตรียมสารเคมี -- การฤทธิ์ของสารพิษจากเชื้อราต่อสัตว์ -- การเตรียมสารเคมี -- เตรียมมินิคอลัมน์ -- Plastic minicolumn -- acute primary mycotoxicoses -- คอลัมน์และชั้นต่างๆ ในคอลัมน์สำหรับทดสอบ aflatoxin

ทำการสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ที่ซื้อจากตลาด โดยใช้อัฟฟล่าท็อกซินบี 1 เป็นสารมาตรฐานเปรียบเทียบวิเคราะห์โดยใช้วิธีมินิคอลัมน์พลาสติก พบว่าสามารถใช้วิธีการนี้ในการหาระดับของอัลฟ่าท็อกซินได้ในระดับสูงกว่า 10 พีพีบี เมื่อนำตับมาผ่านความร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส และ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือคลุกน้ำมะนาวแล้วผ่านความร้อนไม่พบความแตกต่างของระดับอัฟฟล็อกซิน เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นตับดิบ อาจเนื่องจากไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าตับดิบนั้นไม่มีอัฟฟล่าท็อกซินหรือมีในระดับต่ำกว่า 10 พีพีบี เพราะความไวในการวิเคราะห์จำกัดที่ระดับ 10 พีพีบีและสูงกว่า

บรรณานุกรม :
วรา พานิชเกรียงไกร , อรวรรณ จำรัสฉาย . (2539). การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรา พานิชเกรียงไกร , อรวรรณ จำรัสฉาย . 2539. "การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรา พานิชเกรียงไกร , อรวรรณ จำรัสฉาย . "การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วรา พานิชเกรียงไกร , อรวรรณ จำรัสฉาย . การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.