ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รถพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รถพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : ชวาล เลิศมิ่งชัยมงคล , ปีติรัศมิ์ ดุสิตานนท์ , วิวัฒน์ โฆษิตสกุล , สมชาย เกษมวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2760
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวาล เลิศมิ่งชัยมงคล , ปีติรัศมิ์ ดุสิตานนท์ , วิวัฒน์ โฆษิตสกุล , สมชาย เกษมวิสุทธิ์ . (2545). รถพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชวาล เลิศมิ่งชัยมงคล , ปีติรัศมิ์ ดุสิตานนท์ , วิวัฒน์ โฆษิตสกุล , สมชาย เกษมวิสุทธิ์ . 2545. "รถพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชวาล เลิศมิ่งชัยมงคล , ปีติรัศมิ์ ดุสิตานนท์ , วิวัฒน์ โฆษิตสกุล , สมชาย เกษมวิสุทธิ์ . "รถพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
ชวาล เลิศมิ่งชัยมงคล , ปีติรัศมิ์ ดุสิตานนท์ , วิวัฒน์ โฆษิตสกุล , สมชาย เกษมวิสุทธิ์ . รถพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.