ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1
นักวิจัย : ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , บัณฑิตา รัฐวิเศษ
คำค้น : สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น , สายอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจสอบสมรรถนะของสายอากาศจานสะท้อนคลื่นที่ได้รับการออกแบบสามารถกระทำได้ทั้งโดยการสร้างแล้วดำเนินการวัดในย่านทดสอบ หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์มีข้อดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห์ที่ดียิ่ง โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อการคำนวณแบบรูปการแผ่พลังงาน และอัตราขยายของสายอากาศชนิดจานสะท้อนเดี่ยวสมมาตรรูปพาราโบลิก โดยมีการคำนวฯผลกระทบเนื่องจากการเลี้ยงเบนที่ขอบเขตของจานสะท้อนด้วยทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิต ผลการคำนวณแบบรูปการแผ่พลังงานและอัตราขยายของสายอากาศจานสะท้อนคลื่นด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจสอบความแม่นยำโดยการเปรียบเทียบกับโปรแกรมมาตรฐานและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล และพบว่ามีความแม่นยำเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , บัณฑิตา รัฐวิเศษ . (2540). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , บัณฑิตา รัฐวิเศษ . 2540. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , บัณฑิตา รัฐวิเศษ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , บัณฑิตา รัฐวิเศษ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.