ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก
นักวิจัย : กุลวดี, รังษีวัฒนานนท์ , ยุวดี, มานะเกษม , บุญร่วม, คิดค้า , ชัยวัฒน์, คงมั่นกลาง
คำค้น : แร่ดิน , แร่หิน , การเพาะปลูก
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครือข่ายบริหารการวิจัยและและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณานุกรม :
กุลวดี, รังษีวัฒนานนท์ , ยุวดี, มานะเกษม , บุญร่วม, คิดค้า , ชัยวัฒน์, คงมั่นกลาง . (2548). รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กุลวดี, รังษีวัฒนานนท์ , ยุวดี, มานะเกษม , บุญร่วม, คิดค้า , ชัยวัฒน์, คงมั่นกลาง . 2548. "รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กุลวดี, รังษีวัฒนานนท์ , ยุวดี, มานะเกษม , บุญร่วม, คิดค้า , ชัยวัฒน์, คงมั่นกลาง . "รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548. Print.
กุลวดี, รังษีวัฒนานนท์ , ยุวดี, มานะเกษม , บุญร่วม, คิดค้า , ชัยวัฒน์, คงมั่นกลาง . รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2548.