ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ
นักวิจัย : จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์
คำค้น : ฮอร์โมนจากกวาวเครือขาว , แมลงสาบ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : เทคโนโลยี มทส สู่ชุมชน, 1(1) : p.73-76 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน

บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . (2543). ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . 2543. "ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . "ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2543. Print.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . ผลของฮอร์โมนจากกวาวเครือขาวต่อแมลงสาบ. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2543.