ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ)
นักวิจัย : สหัสชัย อินลักษณะ , สุนันทร์ ถิรมนสิทธิ , ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สหัสชัย อินลักษณะ , สุนันทร์ ถิรมนสิทธิ , ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล . (2549). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สหัสชัย อินลักษณะ , สุนันทร์ ถิรมนสิทธิ , ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล . 2549. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สหัสชัย อินลักษณะ , สุนันทร์ ถิรมนสิทธิ , ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
สหัสชัย อินลักษณะ , สุนันทร์ ถิรมนสิทธิ , ธนากร เรืองศรีพิสิฐกุล . การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ประเภทอาคารชุดที่พักอาศัยบริเวณถนนพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.