ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ฉัตรทอง เจือจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182544000031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Not Available

บรรณานุกรม :
ฉัตรทอง เจือจันทร์ . (2544). มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรทอง เจือจันทร์ . 2544. "มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรทอง เจือจันทร์ . "มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ฉัตรทอง เจือจันทร์ . มูลเหตุจูงใจในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่า ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของราษฎรบ้านแม่สาใหม่ บ้านโป่งแยงนอกและบ้านแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.