ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น
นักวิจัย : วิชญา รัตนเมธาวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงกรปรับปรุงทฤษฎีของวิธีนิวตันในการหา ผลเฉลยระบบสมการไม่เชิงเส้น~if(x)~i = 0 หรือ~if(,1)(X(,1),X(,2), . . ., X(,n))~i = 0~if(,2)(X(,1),X(,2), . . ., X(,n))~i = 0 . . .~if(,n)(X(,1),X(,2), . . ., X(,n)~i = 0 เมื่อ ~ix~i(+,ฮ)~iR(n)~i~if~i เป็นฟังก์ชั่นจากเซตย่อยของ ~iR(n)~i ไปยังเซตย่อยของ ~iR(n)~i พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการหาผลเฉลยของปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้นที่ประยุกต์ใช้ใน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรณานุกรม :
วิชญา รัตนเมธาวี . (2544). การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชญา รัตนเมธาวี . 2544. "การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชญา รัตนเมธาวี . "การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วิชญา รัตนเมธาวี . การปรับปรุงวิธีนิวตันเพื่อแก้ปัญหาระบบสมการไม่เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.