ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส
นักวิจัย : วัสกา ศิริอังคาวุธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการสังเคราะห์คีเลติงเฟส คือ อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกา (aminophosphonic acid silica, APAS) โดยการเปลี่ยนหมู่ 3-อะมิโนโพรพิล (3-aminopropyl) ซึ่งเกิดพันธะโควาเลนต์กับผิวซิลิกาไปเป็นหมู่โพรพิลอะมิโนเมทิลฟอสโฟนิค (propylaminomethylphosphonic) ผ่านปฏิกิร

บรรณานุกรม :
วัสกา ศิริอังคาวุธ . (2545). การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . 2545. "การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . "การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วัสกา ศิริอังคาวุธ . การสกัดโลหะด้วยเฟสของแข็ง และการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบแลกเปลี่ยนลิแกนด์ โดยใช้อะมิโนฟอสโฟนิคแอซิดซิลิกาเป็นคีเลติงเฟส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.