ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด
นักวิจัย : ดำเนิน เกียรติชูสกุล, 2517-
คำค้น : เครื่องทำระเหย -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , เครื่องทำระเหย -- การควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพศาล กิตติศุภกร , ธิติพงศ์ หิรัญบูรณะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740310958 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การควบคุมเครื่องทำระเหยแบบสองห้องระเหยเป็นที่รู้กันดีว่ามีความยุ่งยากเนื่องจากมีการกระทำระหว่างกันของสเตทหลายตัว ในปัจจุบันการควบคุมเครื่องทำระเหยใช้การควบคุมแบบแมนนวล ส่งผลให้ความเข้มข้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมีความผันแปรสูง และใช้ปริมาณไอน้ำสิ้นเปลือง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาหาตัวควบคุมที่สามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องทำระเหยที่ได้สมรรถนะการควบคุมที่ดีกว่า การควบคุมแบบแมนนวล ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอ สมรรถนะการควบคุมของตัวควบคุมแบบป้อนกลับสเตท แบบเจเนริกโมเดล และแบบพีไอ ในการควบคุมเครื่องทำระเหยแบบสองห้องระเหย ผลปรากฏว่าตัวควบคุมแบบป้อนกลับสเตท แบบเจเนริกโมเดล และแบบพีไอ สามารถให้สมรรถนะในการควบคุมที่ใกล้เคียงกัน ในกรณีศึกษาที่ให้ตัวแปรรบกวน คือ ความเข้มข้นในสายป้อน เท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรรบกวน คือ ความเข้มข้นในสายป้อน ที่ค่าอื่นๆ แล้ว ตัวควบคุมแบบเจเนริกโมเดลให้ผลการตอบสนองการควบคุม ดีที่สุด คือ มีค่าไอเออี น้อยที่สุด แสดงว่า ตัวควบคุมแบบเจเนริกโมเดล สามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องทำระเหยได้

บรรณานุกรม :
ดำเนิน เกียรติชูสกุล, 2517- . (2544). การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำเนิน เกียรติชูสกุล, 2517- . 2544. "การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำเนิน เกียรติชูสกุล, 2517- . "การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ดำเนิน เกียรติชูสกุล, 2517- . การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.