ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : อรอุมา ทองหล่อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=65094
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น โดยนำมาใช้จัดสรรงบการเงิน (เงินกู้ยืม) ของธนาคารกรุงเทพมหาชน (จำกัด) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ เนื่องจาก ร้อยละ 75 เป็นรายได้ที่ได้จากเงินกู้ จึงควรจัดสรรงบการเงินในส่วนนี้ให้เหมาะสม เพื่อจะ ได้รับผลตอบแทน

บรรณานุกรม :
อรอุมา ทองหล่อ . (2545). การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรอุมา ทองหล่อ . 2545. "การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรอุมา ทองหล่อ . "การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อรอุมา ทองหล่อ . การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดสรรเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.