ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae)
นักวิจัย : ศิริพร ยงชัยตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Metarhizium anisopliae เป็นเชื้อราสาเหตุโรคแมลง ซึ่งสามารถควบคุมแมลงมากมายหลายชนิด จากการศึกษานี้ได้ สนใจถึงผลที่ได้จากการใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน การประเมินผลในสภาพห้องทดลอง โดยใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae 2 สายพันธุ์ คือ var. anisopliae และ var. majus จากผลการทดลองแสดง ให้เห็นว่าเชื้อราทั้ง 2 สายพันธุ์ต่างมีความรุนแรงสูงในการทำให้ เกิดโรคกับหนอนแมลงวันวัย 3 ที่ความเข้มข้นของคอนนิเดีย 4 ระดับคือ 2X10(8), 2X10(7), 2X10(6), 2X10(5) ซึ่งถูกวัดโดยใช้เครื่องนับจำนวนเซลล์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัว เปรียบเทียบ หนอนแต่ละตัวถูกจุ่มลงในสารแขวนลอยคอนนิเดีย เป็นเวลา 1 วินาที กระบวนการได้ถูกทดลองทั้งหมด 4 ชั่วชีวิตของเชื้อรา ที่ได้จากการแยกจากซากหนอนแมลงวัน พบว่าทั้ง 2 สายพันธุ์ สามารถทำให้เกิดโรคได้ มีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนโดย เฉลี่ยในแต่ละชั่วอายุของเชื้อ Metarhizium anisopliae var. anisopliae คือ 65.36 เปอร์เซ็นต์ และ var. majus คือ 43.92 เปอร์เซ็นต์ ค่าความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LC(,50)) ของ var. anisopliae คือ 5.58 X 10(5) คอนนิเดีย/มิลลิลิตร และ var. majus คือ 2.74 X 10(7) คอนนิเดีย/มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นของ คอนนิเดียสูงจะทำให้เกิดอัตราการตายมากกว่าความเข้มข้นต่ำ ส่วนความรุนแรงของเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ์จะเพิ่มขึ้นจากชั่ว ชีวิตที่ 1 ถึงชั่วชีวิตที่ 4 ของเชื้อ จากการศึกษานี้แสดง ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำเชื้อรา Metarhizium anisopliae มาใช้ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน Musca domestica แบบ Microbial control อย่างไรก็ตามพบ ว่าเชื้อรา Metarhizium anisopliae var. anisopliae มีความเข้มข้นสูงกว่า var. majus

บรรณานุกรม :
ศิริพร ยงชัยตระกูล . (2541). การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร ยงชัยตระกูล . 2541. "การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร ยงชัยตระกูล . "การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ศิริพร ยงชัยตระกูล . การศึกษาผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการป้องกัน กำจัดแมลงวันบ้าน Musca domestica L. (Diptera : Muscidae). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.