ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้
นักวิจัย : รัชฎา อินทรกำแหง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้และการทดสอบ ประสิทธิภาพของรังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้ที่เข้า ทำลายผลฝรั่ง ในสภาพห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่าแมลง วันผลไม้มีระยะการเจริญเติบโตในผลฝรั่งดังต่อไปนี้คือ ระยะไข่ 31-38 ชั่วโมง หนอนระยะที่หนึ่งใช้เวลา 1 วัน หนอนระยะที่สอง 1-2 วัน และ หนอนระยะที่สาม 3-4 วัน หนอนแมลงวันผลไม้สามารถรอดชีวิตได้ในผลฝรั่งโดยมีอัตราการ รอดชีวิตต่ำสุด 79.43% และสูงสุด 89.7% การทดลองฉายรังสีแกมมาเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ ระยะ ไข่ หนอนระยะที่ 1, 2 และ 3 ที่เข้าทำลายในผลฝรั่งโดยใช้ ปริมาณรังสี 0, 100, 250, 500 และ 750 เกรย์ พบว่าหนอน แมลงวันผลไม้ระยะที่สาม สามารถทนทานต่อรังสีแกมมาได้ดีกว่า ระยะไข่ หรือหนอนที่มีอายุน้อยกว่า ปริมาณรังสีที่ 750 เกรย์ ไม่สามารถป้องกันการเจริญเป็นดักแด้ของหนอนแมลงวันผลไม้ ระยะที่ 2 และ 3 ในผลฝรั่งได้ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณรังสี 500 และ 750 เกรย์ สามารถ ป้องกันแมลงวันผลไม้ในผลฝรั่ง ไม่ให้ออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยได้ ปริมาณรังสีแกมมาที่ใช้ ทดสอบทุกอัตราไม่มีผลกระทบต่อการสูญเสียน้ำหนัก ปริมาณ น้ำตาล และปริมาณกรดในผลฝรั่ง แต่มีผลทำให้สีผิวของผลฝรั่ง เปลี่ยนแปลงหลังจากเก็บไว้ 3 วัน และ 7 วัน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
รัชฎา อินทรกำแหง . (2540). การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชฎา อินทรกำแหง . 2540. "การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชฎา อินทรกำแหง . "การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
รัชฎา อินทรกำแหง . การใช้รังสีแกมมาในการกำจัดแมลงวันผลไม้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.