ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : พัชรินทร์ ครุฑเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metsch) เป็นเชื้อรา ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลง ในแง่ของการควบคุม ศัตรูพืชโดยชีววิธี การศึกษาทางด้าน Physiology ของเชื้อ M. anisopliae var. majus และ M. anisopliae var. anisopliae บนอาหารวุ้นสังเคราะห์ 12 ชนิด พบว่า อาหาร SDAY เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต และการสร้างสปอร์ของเชื้อนี้ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส และเชื้อรามีการพัฒนาและ เจริญเติบโตดีเมื่อเลี้ยงในอาหารวุ้นสังเคราะห์ที่ปรับความ เป็นกรด ด่าง ให้อยู่ในช่วง 6-8 ช่วงการให้แสงที่เหมาะสม กับการสร้างสปอร์ คือ การให้แสงไฟตลอดทั้งวัน M. anisopliae ทั้งสองสายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบการทำให้เกิดโรคกับปลวกงาน Coptotermes sp. และ Microcerotermes sp. เปอร์เซ็นต์ การตายของปลวกขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเชื้อ generation ของเชื้อรา และสายพันธุ์ของเชื้อ ปลวกเริ่มตายหลังจากที่ พ่นเชื้อได้ 2 วัน และหลังจากนั้น 7 วัน เริ่มมีเส้นใย สีขาวขึ้นปกคลุมลำตัวปลวก จากนั้นเส้นใยสีขาวจะเปลี่ยน เป็นสีเขียว การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อ M. anisopliae ทั้งสองสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดโรคกับปลวกได้ อย่างไรก็ตามเชื้อรา M. anisopliae var. anisopliae มีความสามารถทำให้เกิดโรคในปลวกดีกว่าเชื้อรา M. anisopliae var. majus

บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . (2540). การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . 2540. "การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . "การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.