ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : พัชรินทร์ ครุฑเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27121
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metsch) เป็น เชื้อราชนิดหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลง ในแง่ของการควบคุม ศัตรูพืชโดยชีววิธี การศึกษาทางด้าน Physiology ยจองเชื้อ M. anisopliae var. majus และ M. anisopliae var. anisopliae บนอาหารวุ้นสังเคราะห์ 12 ชนิด พบว่า อาหาร SDAy เป็นสูตรอาหารที่เหมาสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต และ การสร้างสปอร์ของเชื้อนี้ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส และเชื้อรามีการพัฒนาและเจริญเติบโตดี เมื่อเลี้ยงในอาหารวุ้นสังเคราะห์ที่ปรับความเป็นกรด ด่าง ให้อยู่ ในช่วง 6-8 ช่วงการให้แสงที่เหมาะสมกับการสร้างสปอร์ คือ การให้แสงไฟตลอดทั้งวัน M. anisoplinae ทั้งสองสายพันธุ์ ที่ใช้ทดสอบการทำให้เกิดโรคกับปลวกงาน Coptotermes sp. และ Microcerotermes sp. เปอร์เซ็นต์การตายของปลวก ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเชื้อ generation ของเชื้อรา และ สายพันธุ์ของเชื้อ ปลวกเริ่มตายหลังจากที่พ่นเชื้อได้ 2 วัน และ หลังจากนั้น 7 วัน เริ่มมีเส้นใยสีขาวขึ้นปกคลุมลำตัวปลวก จากนั้นเส้นใยสีขายจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว การศึกษาในคร้งนี้แสดง ให้เห็นว่าเชื้อ M.anisopliae ทั้งสองสายพันธุ์สามารถทำให้ เกิดโรคกับปลวกได้อย่างไรก็ตาม เชื้อรา M. anisopliae var. anisopliae มีความสามารถทำให้เกิดโรคในปลวกดีกว่าเชื้อรา M. anisopliae var. majus

บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . (2539). การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . 2539. "การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . "การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.