ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์
นักวิจัย : สุพจน์ ชววิวรรธน์
คำค้น : การขนส่งทางทะเล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 51 (ก.ค.-ก.ย. 2532): 23-33 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . (2532). นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . 2532. "นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . "นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . นโยบายพาณิชยนาวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย;บทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.