ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผู้บริหารกับสารสนเทศ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผู้บริหารกับสารสนเทศ
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 50 (เม.ย.-มิ.ย. 2532) 70-79 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . (2532). ผู้บริหารกับสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . 2532. "ผู้บริหารกับสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . "ผู้บริหารกับสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . ผู้บริหารกับสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.