ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)]

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)]
นักวิจัย : กอบชัย หลายประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ของไข่แมลงสาบ [Periplaneta americana (Linn.)] พบ เจริญเติบโตอยู่ในฝักไข่ของแมลงสาบชนิดนี้มาก ฝักไข่แมลงสาบ จึงไม่ฟักออกเป็นตัว แมลงสาบเป็นแมลงที่ก่อความรำคาญ และ เป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารมาสู่คน ประชาชนมักใช้วิธีป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับพิษ ของสารฆ่าแมลง และความต้านทานต่อสารเคมีของแมลงสาบ การ ทดลองเบียนฝักไข่แมลงสาบในหลอดทดลองสามารถเบียนฝักไข่ แมลงสาบได้ 1-2 ฝัก ฝักไข่แมลงสาบอายุ 1-15 วัน แมลงเบียน เลือกเบียนมากร้อยละ 20.00-33.33 ของฝักไข่ทั้งหมดที่ถูกเบียน ฝักไข่อายุ 25-30 วัน ไม่ถูกเบียน แมลงเบียนเพศเมียมีอายุ <1-3 วันสามารถเบียนฝักไข่แมลงสาบได้มากร้อยละ 17.50-27.50 และให้จำนวนลูกเป็นเพศเมียเฉลี่ย 29.40-44.40 ตัว เพศผู้ 3.60-9.60 ตัว สัดส่วนแมลงเบียนที่ทดลองเพศเมียต่อเพศผู้ 1:0-1:5 ผลปรากฎว่าเบียนแล้วให้ลูกเป็นเพศเมีย เพศผู้ และ จำนวนลูกเพศเมียต่อเพศผู้ 1 ตัว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การ เบียนรวมกันเป็นกลุ่มโดยเปลี่ยนฝักไข่ทุกวัน ตัวแม่หนึ่งตัวเบียน ฝักไข่แมลงสาบได้เฉลี่ย 1.05 ฝัก ให้ลูกเป็นเพศเมีย 46.43 ตัว เพศผู้ 5.93 ตัว แมลงเบียนเพศเมียที่ไม่ได้ผสมพันธุ์สามารถ เบียนฝักไข่แมลงสาบได้แล้วให้ลูกเป็นเพศผู้ทั้งหมดเฉลี่ย 28 ตัว ต่อตัวแม่หนึ่งตัว ชีวประวัติของแมลงสาบ ได้จับแมลงสาบด้วยกล่องดักจับ แมลงสาบภายในท่อน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเลี้ยง ให้ ขนมปังกับหัวผักกาดแดงเป็นอาหาร เก็บฝักไข่ทุกวัน เดือนมีนาคม และพฤษภาคม เป็นเวลาที่มีการวางไข่มากที่สุด ระยะไข่ 31-57 วัน อายุตัวไม่เต็มวัยเพศเมีย 374-608 วัน เพศผู้ 407-636 วัน อายุตัวเต็มวัยเพศเมีย 102-379 วัน เพศผู้ 84-155 วัน ชีวประวัติของแมลงเบียนได้นำมาศึกษาในหลอดทดลอง แมลงเบียน ใช้เวลาวางไข่ 17-34 นาทีต่อครั้ง ระยะไข่ 2 วัน ระยะหนอน 15-25 วัน ระยะดักแด้ 6-16 วัน ระยะตัวเต็มวัย 2-5 วัน หนวดของเพศเมียมี funicle 3 ปล้อง เพศผู้มี 4 ปล้อง

บรรณานุกรม :
กอบชัย หลายประดิษฐ์ . (2539). ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)].
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบชัย หลายประดิษฐ์ . 2539. "ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)]".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กอบชัย หลายประดิษฐ์ . "ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)]."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
กอบชัย หลายประดิษฐ์ . ผลของแมลงเบียน [Tetrastichus hagenowii (Ratz.)] ต่อไข่แมลงสาบอเมริกัน [Periplaneta americana (Linn.)]. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.