ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี
นักวิจัย : กรรณวัฒน์ สมสังข์
คำค้น : FUZZY SUPERVISORY CONTROL , FUZZY SYSTEM , PI CONTROLLER , FUZZY C-MEANSCLUSTERING , FUZZY GAIN SCHEDULING , DISTILLATION COLUMN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นำตัวปรับที่ใช้ระบบตรรกศาสตร์ฟัซซีแบบปรับตัว มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมวงรอบการทำงานของการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมร่วมกับตัวควบคุม PID ซึ่งเป็นตัวควบคุมแบบดั้งเดิม พบว่ามีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามจากปัญหาการกำหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกและฐานกฎที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์ฟัซซีนั้นทำได้ยุ่งยาก จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ปฏิบัติการ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการออกแบบตัวควบคุม PI แบบกำกับดูแลด้วยระบบตรรกศาสตร์ฟัซซี โดยการกำหนดโครงสร้างของระบบตรรกศาสตร์ฟัซซี ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานของการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธี fuzzy c-means ร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีสำหรับตัวควบคุม PI เทคนิคการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธี fuzzy c-means ใช้ในการกำหนดจำนวนและรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตามลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลที่พิจารณา ส่วนเทคนิคการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีสำหรับตัวควบคุม PI ใช้ในการสร้างกฎฟัซซี IF-THENที่เหมาะสมสอดคล้องกันกับจำนวนและรูปร่างฟังก์ชันความเป็นสมาชิก ซึ่งกำหนดจากเทคนิคการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธี fuzzy c-means ดังนั้นการออกแบบระบบตรรกศาสตร์ฟัซซีโดยวิธีที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการกำหนดโครงสร้างของระบบตรรกศาสตร์ฟัซซี ตัวควบคุม PI แบบกำกับดูแลด้วยระบบตรรกศาสตร์ฟัซซีที่ออกแบบได้ ประยุกต์การใช้กับการควบคุมสารผลิตภัณฑ์ของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการป้อนสารเข้าที่กลางหอ ผลการควบคุมแสดงให้เห็นว่า ตัวควบคุม PI แบบกำกับดูแลด้วยระบบตรรกศาสตร์ฟัซซีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับกระบวนการที่เป็นแบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาออกและมีความไม่เป็นเชิงเส้นสูง

บรรณานุกรม :
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . (2546). ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . 2546. "ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . "ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
กรรณวัฒน์ สมสังข์ . ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.