ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี
นักวิจัย : อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
คำค้น : ประมง--ไทย--พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา--ภาวะเศรษฐกิจ , พระนครศรีอยุธยา--ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746394185 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/794
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา . (2541). การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา . 2541. "การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา . "การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา . การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.