ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : สุพจน์ ชววิวรรธน์
คำค้น : การร่วมมือกันทางธุรกิจ , การขนส่ง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 25, 95 (ก.ค.-ก.ย. 2545) 67-80 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . (2545). การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . 2545. "การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . "การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . การรวมพลังในธุรกิจขนส่งในทวีปยุโรป: อุทาหรณ์สำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.