ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ
นักวิจัย : สุพจน์ ชววิวรรธน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 24, 90 (เม.ย.-มิ.ย. 2544) 81-87 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . (2544). การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . 2544. "การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . "การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
สุพจน์ ชววิวรรธน์ . การประกันภัยสินค้าทางทะเล: สิ่งที่ผู้ส่งออกควรเข้าใจและให้ความสำคัญ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.