ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ รังสิตเสถียร
คำค้น : FEASIBILITY , INVESTMENT , MANUFACTURING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541001215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนั้นการศึกษาความเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นแผนโครงร่างที่ชี้นำในทางปฏิบัติเมื่อมีการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยแง่มุมในทางการตลาด, การผลิต, และการเงิน โดยที่การตลาดจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ, จุดอ่อน จุดแข็ง, แผนการตลาด ฯลฯ การผลิตจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี,กำลังการผลิต, การวางผังของการทำงาน, โครงสร้างการบริหาร ฯลฯ และอีกแง่มุมหนึ่งคือการเงิน และต้นทุน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนตลอดจนถึงความไวของโครงการ ในความเป็นจริงแล้วนั้น กระบวนการผลิตจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ก็ต้องมีความแตกต่างกันในแง่ของรายละเอียดสำหรับกรณีศึกษาสำหรับวิทยานิพนธ์นี้ การศึกษาความเป็นไปได้ก็จะมีรูปแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งตัวอย่างที่นำมาใช้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทแห่งหนึ่งที่วางแผนขยายฐานการผลิตในประเทศจีน สำหรับผลของการศึกษาสำหรับโครงการนี้สามารถสรุปโดยย่อได้ว่า โครงการให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำแต่เมื่อดูจากความไวของโครงการ จะพบว่าโครงการสามารถจะอยู่รอดได้ นั้นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนสำหรับโครงการนี้ ถ้าวิเคราะห์ในเชิงที่ว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปสู่การขยายฐานทางธุรกิจในประเทศจีนในอนาคต

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ รังสิตเสถียร . (2541). โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ รังสิตเสถียร . 2541. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ รังสิตเสถียร . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชัยวัฒน์ รังสิตเสถียร . โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนทางวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.