ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ
นักวิจัย : มนัส แป้งใส
คำค้น : OPTIMIZATION , ENERGY EFFICIENCY RATIO , AIRCONDITIONER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจเบื้องต้นในการออกแบบชุดแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ที่มีขีดความสามารถการทำความเย็นระหว่าง 3,500 ถึง 8,790 วัตต์ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันเป้าหมายซึ่งอยู่ในรูปของอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)ต่อต้นทุนการผลิตของเครื่องปรับอากาศสูงสุด ภายใต้ขอบเขตของตัวแปรตัดสินใจต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวแปร ซึ่งได้แก่อุณหภูมิควบแน่นของน้ำยา, อุณหภูมิระเหยของน้ำยา และขนาดต่างๆ ของคอยล์ เป็นต้น โดยที่กำหนดคุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์มาให้ เครื่องปรับอากาศที่ได้เมื่อออกแบบที่ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานต่อต้นทุนการผลิตสูงสุดมาเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ระบุของเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีขนาด 3,500 วัตต์ และใช้คอมเพรสเซอร์รุ่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบนั้นสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 23.4% แต่ให้ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานนั้นลดลง 8.4% แต่ถ้าออกแบบที่ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด จะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น0.24% ขณะที่มีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานที่สูงกว่าพิกัดที่ระบุของผู้ผลิต 4.5%

บรรณานุกรม :
มนัส แป้งใส . (2540). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนัส แป้งใส . 2540. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนัส แป้งใส . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
มนัส แป้งใส . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.