ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นักวิจัย : อำพร บุศรังษี , ปวีณา คำแปง , ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี , กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล , กมลวรรณ สุวรรณไตร , กรวิภา ปุนณศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำพร บุศรังษี , ปวีณา คำแปง , ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี , กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล , กมลวรรณ สุวรรณไตร , กรวิภา ปุนณศิริ . (2557). การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำพร บุศรังษี , ปวีณา คำแปง , ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี , กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล , กมลวรรณ สุวรรณไตร , กรวิภา ปุนณศิริ . 2557. "การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำพร บุศรังษี , ปวีณา คำแปง , ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี , กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล , กมลวรรณ สุวรรณไตร , กรวิภา ปุนณศิริ . "การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2557. Print.
อำพร บุศรังษี , ปวีณา คำแปง , ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี , กุลสตรี ชัชวาลกิจกุล , กมลวรรณ สุวรรณไตร , กรวิภา ปุนณศิริ . การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2557.