ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , อำพร บุศรังษี , กมลวรรณ สุวรรณไตร , ยงยุทธ บุญขันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , อำพร บุศรังษี , กมลวรรณ สุวรรณไตร , ยงยุทธ บุญขันท์ . (2554). โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , อำพร บุศรังษี , กมลวรรณ สุวรรณไตร , ยงยุทธ บุญขันท์ . 2554. "โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , อำพร บุศรังษี , กมลวรรณ สุวรรณไตร , ยงยุทธ บุญขันท์ . "โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , อำพร บุศรังษี , กมลวรรณ สุวรรณไตร , ยงยุทธ บุญขันท์ . โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.