ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , ยงยุทธ บุญขันท์ , อำพร บุศรังษี , ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , ยงยุทธ บุญขันท์ , อำพร บุศรังษี , ทวีสุข พันธุ์เพ็ง . (2554). การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , ยงยุทธ บุญขันท์ , อำพร บุศรังษี , ทวีสุข พันธุ์เพ็ง . 2554. "การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , ยงยุทธ บุญขันท์ , อำพร บุศรังษี , ทวีสุข พันธุ์เพ็ง . "การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
เพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ , ยงยุทธ บุญขันท์ , อำพร บุศรังษี , ทวีสุข พันธุ์เพ็ง . การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.